Diensten pakket.
Bouwconsultancy bureau NL.
Samen bouwen aan de toekomst
Vergunningen.

Bouwconsultancy bureau NL. kan u met de volgende diensten ondersteunen:

 • Aanvragen van bouw of G.w.w. gerelateerde vergunningen.
 • Onderzoeken bouwmogelijkheden, op locatie's.
 • Oudheidkundige onderzoeken, arch.
 • Toetsen Bouwbesluit en bouwverordening.
 • Toetsen bestemmingplannen.
 • Advisering over de vrijstellingsmogelijkheden Binnen de Wetgeving.
 • Opstellen Ruimtelijke onderbouwing.
 • Overleg overheden.
 • Adviseren bij het indienen van een bezwaar of beroep, gemeente of overheid.
Advisering zoals:
 • Voorbereidingsbesluit / ontwerpbestemmingsplan.
 • Milieuvergunning / kernenergie.
 • Ernstige bodemverontreiniging.
 • Ontheffing Bouwbesluit.

Vrijstelling Van het bestemmingplan:

 • Artikel 19, lid 1-3 procedure. (procedure is vervangen door nieuwe regelgeving) 
 • Gebruiksvergunning.


Vergunningen.
HomeDiensten pakket.UtiliteitsbouwWoningbouwFacility Management (hard services)Natuurlijke energie bronnen.Contact