Diensten pakket.
Bouwconsultancy bureau NL.
Samen bouwen aan de toekomst
Contractvorming op de aanbesteding.

De contractvorming begint bij een gedegen aanbesteding voor het uit te voeren werk.

  • Via de aanbestedingsprocedure wordt uit deze aannemersselectie de "economisch meest gunstige" gekozen.
  • Met behulp van de gemaakte bestekken en begrotingen kan in de aanbestedingsfase eventuele bezuiniging en / of besparingen worden aangedragen door Bouwconsultancy bureau NL.
  • Deze werkvorm resulteert uiteindelijk in een aannemerscontract, gebaseerd op een optimaal ontwerp tegen de kwalitatief laagst mogelijke aannemersprijs.

SAMENGEVAT:

  1. Contract vorming door een onafhankelijke partij, in samenspraak met de opdrachtgever.
  2. Helder & duidelijk door vooraf bepaalde voorwaarde.
  3. Kortom, contractvorming waarbij u als "opdrachtgever" de touwtjes in de handen blijft houdt.Contractvorming op de aanbesteding.
HomeDiensten pakket.UtiliteitsbouwWoningbouwFacility Management (hard services)Natuurlijke energie bronnen.Contact