Diensten pakket.
Bouwconsultancy bureau NL.
Samen bouwen aan de toekomst
Bouwkosten advies.

In het huidige bouwproces is de bouwkosten steeds belangrijker aan het worden.
Daarnaast is het noodzakelijk het ontwerp bouw (kosten) technisch te bewaken (procesbeheersing).
Omdat het ontwerp vooroploopt in het bouwproces, kan het een "trekkersfunctie" vervullen en in belangrijke mate bijdrage aan de voortgang en de kosten van het bouwproces.

In de procesbeheersing worden de volgende aspecten onderscheiden:

  • Het budget, de kwaliteit, de planning en de organisatie.
  • Bouwhaalbaarheidstudies / bouwkosten begrotingen en onderzoeken.
  • Onderzoeken naar het te realiseren bouwvolume in relatie tot het beschikbare budget.
De bouwkostenraming/begroting worden opgezet op basis van eerder gerealiseerde vergelijkbare projecten.

De bouwkostenramingen in de ontwerp fase op basis van elementenbegrotingen heeft een 
nauwkeurig van +/- 15%.

 


Bouwkosten advies.
HomeDiensten pakket.UtiliteitsbouwWoningbouwFacility Management (hard services)Natuurlijke energie bronnen.Contact